Situația drepturilor salariale și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special