•       Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/273381
•       LEGE nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/271760
•       ORDONANŢA de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133685
•       LEGEA nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178925
•       LEGEA nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/798