Piscicola Calarasi SA

Detalii Contact

Programul de functionare al instituției: Luni – Vineri 7.30-16.00

Sediu : DN 3 KM 112+980 partea dreaptă

Adresa de e-mail pt transmiterea petițiilor : office@piscicolacalarasi.ro

Telefon: 0787774394

C.U.I. RO1923799/O.R.C. J51/55/1991

director@piscicolacalarasi.ro

office@piscicolacalarasi.ro / contabilitate@piscicolacalarasi.ro

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENŢĂ

Audiențe: Program audiente – Miercuri 10.00-12.00

Director General: Ghiță Daniel

Conform prevederilor legale, orice persoană interesată poate solicita înscrierea în audiență în limitele de competentă, atribuțiile și/sau obiectul de activitate ale instituției.

Înscrierile în audiență se vor face astfel:

  • La Registratura Societății Piscicola Calarasi SA  formularul–tip pentru înscriere în audiență va fi completat și depus de către solicitant la sediul din str. DN3 Km 112+980 partea dreapta, Localitatea Călărași, Județul Călărași.
  • Prin intermediul poștei electronice – formularul–tip pentru înscriere în audiență va fi completat și transmis prin e-mail la adresa office@piscicolacalarasi.ro
  • Telefonic – la numerele de telefon: 0787774394

Programarea audienței se va face în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare. Audiențele se vor acorda în zilele de miercuri, în intervalul orar
10:00-12:00. Solicitanții vor fi anunțați cu privire la data și detaliile audienței,în scris (exclusiv prin e-mail) sau telefonic, la adresa de corespondență sau numărul de telefon menționate în solicitare.
Solicitanții sunt rugați să comunice cel mai târziu cu 2 zile lucrătoareînaintea datei la care este programată audiența asupra faptului că se
află în imposibilitatea de a se prezenta, solicitând o reprogramare la odată ulterioară, cât mai apropiată.
Dacă solicitantul nu se prezintă la ora și data programată și nunotifică în termen faptul că se află în imposibilitatea de a se prezenta, pentru o nouă înscriere în audiență se va relua întreaga procedură.

CONTACTEAZĂ-NE

LOCAȚIE ACTIVITATE