Conducere

AGA

 • Structura acționariatului :
  • Acționar majoritar: Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură 99,98%
  • Persoane fizice: 0,02%
 • Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei
 • Numar total de acțiuni : 226.549 buc.
 • Tipul acțiunilor : nominative
 • Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) care decide asupra principalelor probleme ale societții, potrivit atribuțiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv al Piscicola Calarasi S.A .  Acționarul majoritar, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) este reprezentată în A.G.A de un împuternicit, numit prin mandat special.

Consiliul de Administratie

 • Administrarea societatii este exercitata de un Consiliu de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Consiliul de Administratie este format din trei membri :
  •  Petronel CHIRIAC
   •  Presedinte, administrator neexecutiv (mandat  21.11.2023-21.11.2027- statut final )
   •  CV
   •  afilierea politică – Independent
  •  Daniel GHIȚĂ – membru executiv (mandat  21.11.2023- 21.11.2027- statut final)
   • CV
   • afilierea politică- Independent
  • Coman Constanța -membru neexecutiv (mandat 21.11.2023- 21.11.2027 – statut final)
   •  CV
   • afilierea politică – Independent

Conducere 2023

 • Directorul General al societatii este domnul Daniel GHIȚĂ. mandat 02.03.2024- 02.03.2028 – Statut final)
  • CV
  • afilierea politica – Independent

Conducere 2021

Consiliul de Administratie 2019

Consiliul de Administratie 2018

Consiliul de Administratie 2016

Consiliul de Administratie 2015

Consiliul de Administratie 2014