Cine suntem?

 

 

Societatea Piscicola Calarasi SA se organizează și funcționează ca Întreprindere Publică, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA).

 

Constituirea societatii ( istoric)
Societatea PISCICOLA CALARASI S.A. a luat ființă în baza Legii 15/1990, prin preluarea patrimoniului Întreprinderii Piscicola Călărași, conform HG 1353/1990.


Societatea explotează pepiniere piscicole, helestee și iazuri. Piscicultura practicată de societate este de tip intensiv, in helestee și de tip semiintensiv, în iazuri.


De la înființare și până în prezent, societatea comercială PISCICOLA CALARASI S.A. își are sediul în localitatea Călărași, DN3, Km.112+980 Partea dreaptă.

 

 

Forma juridica
Forma juridica a societatii este de societate pe actiuni.

Obiectul de activititate
Sectorul de activitate este piscicultura si pescuitul.
Obiectul de activitate il constituie « acvacultura in ape dulci.
Cod CAEN 0322.

Structura organizatorica.
Societatea comerciala Piscicola Calarasi S.A. este societate pe actiuni, cu capital majoritar de stat, structura actionariatului fiind urmatoarea :

Actionar % Nr. Actiuni

A.N.P.A. 99,9793 226.502
Persoane fizice 0,0207 47

 

Constituirea societatii ( istoric).


Societatea PISCICOLA CALARASI S.A. a luat ființă în baza Legii 15/1990, prin preluarea patrimoniului Întreprinderii Piscicola Călărași, conform HG 1353/1990.


Societatea explotează pepiniere piscicole, helestee și iazuri. Piscicultura practicată de societate este de tip intensiv, in helestee și de tip semiintensiv, în iazuri.


De la înființare și până în prezent, societatea comercială PISCICOLA CALARASI S.A. își are sediul în localitatea Călărași, DN3, Km.112+980 Partea dreaptă.

SOCIETATEA PISCICOLA S.A. este înmatriculată la Camera de Comert și
Industrie a judetului Călărași, Oficiul Registrului Comertului sub nr. J51/55/1991, codul fiscal RO1923799.
Societatea își desfasoara activitatea în conformitate cu legile române și cu
statutul sau.
Capacitatile de productie ale societatii sunt reprezentate de iazuri, amenajari si pepiniere piscicole cu dotarile specifice obiectului de activitate, sediile de ferma si sediul societatii cu terenurile de incinta. Cresterea pestelui se face intensiv, folosind tehnologiile specifice activitatii de piscicultura. Pescuitul se face cu unelte de pescuit traditionale (navod, setca).

Societatea Piscicola Calarasi S.A este organizată în ferme piscicole, alcătuite din iazuri, heleștee și pepiniere.

Activitatea fermelor piscicole se desfășoară în baza unor contracte de închiriere, contracte de asociere în participațiune și diverse parteneriate încheiate între societate și diferite persoane juridice cu același obiect de activitate.


Piscicola Calarasi SA este membru al Asociației Grupul Local de Pescuit
FLAG “ Dunărea Călărășeană” prin intermediul căruia dezvoltă mecanisme de
cooperare și dezvoltare al sectorului în județul Călărași.

Care sunt beneficiile acvaculturii?
Atunci când este realizată într-un mod sustenabil, acvacultura poate contribui la soluționarea unora dintre cele mai presante probleme cu care ne confruntăm în prezent:

  • furnizează alimente hrănitoare și diverse pentru o populație mondială tot mai numeroasă;
  • reduce necesitatea de a spori capturile de pești sălbatici pentru a satisface cererea crescândă de pește, contribuind astfel la conservarea resurselor piscicole;
  • oferă alimente proaspete și locale;
  • produce alimente și furaje cu un impact mai redus asupra climei și mediului decât alte tipuri de cultură;
  • creează locuri de muncă foarte necesare în comunitățile costiere și rurale, inclusiv în regiunile cele mai îndepărtate;
  • anumite tipuri de acvacultură contribuie la conservarea ecosistemelor și a biodiversității.